ლექსები გაზაფხულზე - საბავშვო ლექსები

ლექსები გაზაფხულზე – საბავშვო ლექსები

საბავშვო ლექსები – საბავშვო ლექსები ყველა თემატიკაზე: საბავშვო ლექსები დედაზე, ლექსები სკოლაზე, მოკლე ლექსები ბავშვებისთვის – ლექსები ბავშვებისთვის. ლექსების გაზაფხულზე

საბავშვო ლექსები მასწავლებელზე

საბავშვო ლექსები მასწავლებელზე

საბავშვო ლექსები მასწავლებელზე. ჩვენს ქვეყანაში რა იქნებოდა ქართული ლექსი მასწავლებლის სიყვარული, ზრუნვა და თავდა...

Continue reading