ბავშვები, სხვა

ბავშვის უფლებათა კოდექსი ( ანიმაცია)

ბავშვთა უფლებათა კოდექსი – მნიშვნელოვანი ეტაპი საქართველოში მცხოვრები ყველა ბავშვისთვის

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *