საბავშვო ლექსები მასწავლებელზე

საბავშვო ლექსები მასწავლებელზე

საბავშვო ლექსები მასწავლებელზე. ჩვენს ქვეყანაში რა იქნებოდა ქართული ლექსი მასწავლებლის სიყვარული, ზრუნვა და თავდა...

Continue reading